OBS!

.

Vores telefoner er i perioder meget belastede.
Hav venligst tålmodighed, eller brug vores mailløsning hvis det ikke er akut. Vi arbejder så hurtigt vi kan.

VEDR. E-MAIL KONSULTATION
Hvis den ønskede læge ikke kan vælges på listen (pga. fravær), så skriv til en sekretær først.

 

Om os

Om os

Om Lægerne ved Volden

Klinikken er en kompagniskabspraksis som ejes og drives af speciallægerne Christina Hammer Laursen og Kasper Færch Kvist. Speciallæge i almen medicin Rune Voss Kristensen er endvidere fastansat i klinikken.
Lægerne suppleres af højt kvalificerede sygeplejersker, lægesekretærer og læger under basisuddannelse eller speciallægeuddannelse.
Du vil også i perioder kunne møde medicinstuderende.
Alle ejere og ansatte deltager løbende i praksisrelevant efteruddannelse, kurser og projekter til gavn for patientbehandlingen.
Klinikken er akkrediteret af Sundhedsstyrelsen i 2016 og haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017. 

Telefon 7592 0088

Konsultation kun efter aftale. Husk at medbringe dit sundhedskort - også på børn. Og husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret.
Lægerne har ikke faste telefontider. Sekretærerne tager imod alle opringninger og løser de fleste problemstillinger. Hvis lægesamtale vurderes nødvendig, ringer lægen tilbage til dig.
Vi opfordrer til at man, så vidt det er muligt, benytter vores selvbetjeningsløsning mht. tidsbestilling, korte spørgsmål og prøvesvar mv.

 

Telefontid sekretariat

Mandag
8-9 og 9.30-12.30
Tirsdag
8-9 og 9.30-12.30
Onsdag
8-9 og 9.30-12.30
Torsdag
8-9 og 9.30-12.30
Fredag
8-9 og 9.30-12.30
Alle dage
Akuttelefonen er åben til kl 16

Konsultation

Mandag
8-14
Tirsdag
8-14
Onsdag
8-17
Torsdag
8-14
Fredag
8-14

Selvbetjening

-

Spring køen og ventetiden over ved at bruge vores selvbetjeningsløsninger.
Du kan bruge enten MinLæge appen eller Lægevejen online (Vi anbefaler man logger på med MitID. Se hjælp til login her).Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos lægen eller sygeplejersken til personlig konsultation.
Det er IKKE muligt at bestille tid til udfyldelse af attester, da der skal afsættes forskellig tid afh. hvilken attest det drejer sig om. Ring i stedet.

Videokonsultation
Kun efter aftale og kun via MinLæge appen.

E-mailkonsultation
Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til lægen/sygeplejersken, og modtage svar på prøver mv.
Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage.
Ved akutte problemstillinger skal du altid ringe til klinikken.
Mails til læger vedr. receptfornyelse og tidsbestilling afvises. Vi beder dig anvende relevante selvbetjeningsmulighed, app'en Medicinkortet/Lægevejen online eller kontakte vores sekretærer pr. mail eller telefon.

Info

Visitering i lægehuset
Vi oplever et øget behov for at blive tilset hurtigt, og har struktureret vores tidssystem således at der kan gives "kvik-tider" ved telefonisk henvendelse samme dag til tilstande, der bør ses hurtigt. En "kvik-tid" er beregnet til en enkelt problemstilling, hvor der så evt. kan lægges plan for videre opfølgning.

On-line tidsbestilling og anden bestilling af tider med tilstande, der ikke skal ses akut (med det samme) kan gives frem i tid. Vi prøver altid på at hjælpe alle, men der vil være en visitering i forhold til hvor akut eller alvorlig problemstilling der drejer sig om, og hvor mange tider der er tilbage på dagen.

Telefontid
Vi træffes på tlf. 75920088
Telefonen er åben mandag til fredag fra kl. 8-9 og kl. 9.30-12.30

I de tidsrum, hvor der ikke er telefontid, hvis der er personalemøde samt eftermiddag indtil kl 16, vil der henvises på telefonsvareren til et mobilnummer ved akut behov for lægehjælp. Bemærk at nummeret, der henvises til, kan variere fra dag til dag.

Efter kl 16 og i weekender/helligdage henvises til lægevagten på tlf. 70110707.

Sekretærerne er din bedste vej til relevant og hurtig hjælp.
De tager imod alle opringninger og visiterer til konsultation ved læge, sygeplejerske eller telefonkonsultation. De klarer de fleste medicinfornyelser og mange andre problemstillinger.
Tal med sekretærerne - de hjælper dig.

Konsultation
Konsultation foregår efter aftale.

Der er normalt afsat 10-15 min. til hver konsultation. Hvis der er flere problemstillinger end tiden tillader, aftales ny konsultation.

Du kan naturligvis altid bestille tid hos en bestemt læge, men i akutte tilfælde vil du blive tilset af den læge eller sygeplejerske, der har en ledig tid.

Sekretærerne vil spørge dig om dit ønske/problem; dette mhp. at vi bruger hinandens tid bedst muligt.

Før konsultation er dette vigtigt:
- Hav dit sygesikringskort med - (registreres ved ankomstterminal ved indgang).
- Gør dig klart, hvad du ønsker hjælp til.
- Praktisk beklædning, hvis du skal undersøges.
- Ved børneundersøgelser kan du med fordel hjælpe børnene af overtøj osv. inden I kaldes ind.

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Af hensyn til tidsplanen kan der ikke presses for mange problemstillinger ind i én konsultation. Det giver dels dårligere behandling og journalføring, samt at tidsplanen nemt kan skride for de kommende patienter. Vær derfor opmærksom på ovenstående punkter.

Venteværelset og ventetiden
Vi har med ofte med syge mennesker at gøre, og det er ikke alt, der kan planlægges på forhånd. Det kan medføre, at der er mange mennesker i venteværelset, og som altid beder vi om forståelse, hvis der er ventetid pga. akutte problemstillinger. Hav tålmodighed. Det kunne være dig en anden gang.
Vi forsøger via ovenstående tidsbestillingsproces at skemalægge dagen. Men det er ikke alt i vores verden, der kan skemalægges.

E-mailkonsultation
E-mailkonsultation er forbeholdt korte spørgsmål, der kan vente i op til 5 hverdage med at blive besvaret.
Du kan stille korte spørgsmål, få svar på blodprøver, røntgenundersøgelser mm.
E-mailkonsultation til læger bedes ikke anvendt til fornyelse af recept og tidsbestilling. 

Blodprøver
Du bedes bestille tid.
Der tages blodprøver
- mandag til fredag fra kl. 08.00 - 14.00

Blodprøvetagning på laboratorium
Det er nødvendigt at booke tid, hvis man skal benytte laboratorierne på Fredericia Sundhedshus, Middelfart-, Kolding-, eller Vejle Sygehus til blodprøvetagning, EKG med mere.
Det kan gøres ved at klikke her eller – hvis man ikke har prøvet det før og ønsker hjælp til det - ved at ringe til ”Blodprøver og EKG” på Kolding Sygehus på tlf.: 76 36 30 38.

Sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin
Ovennævnte præparater kan IKKE bestilles via hjemmesiden. Fornyelse kræver personligt fremmøde iht. Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsyn
Klinikken er akkrediteret i 2016. Det betyder, at vi lever op til en række standarder vedr. arbejdsgange, patientsikkerhed og kvalitet.

I 2017 havde vi tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Formålet med tilsynsbesøget var at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Endvidere har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. Du kan finde rapporten her: Lægerne ved Volden, Fredericia

Privatlivspolitik 
Kan ses og læses i klinikken.

Tilfreds?
Hvis ja, så sig det gerne til andre.
Hvis nej, så sig det til os. Det giver os muligheden for at hjælpe, ændre og rette op på evt. misforståelser. 

Nogle gange skal man selv betale for at gå til lægen, idet der i visse tilfælde og for visse ydelser, ikke er tilskud fra Sygesikringen.

Kørekort
Hvis du bruger kontaktlinser, skal du huske at medbringe væsker så du kan tage dem af. HUSK foto.

Rejsevaccination
Bestil konsultation i god tid (vi foretager ikke telefon- eller mailkonsultationer vedr. rejsevaccination).
Hav information med om destination, rejsens længde og under hvilke forhold du skal rejse.
Vi har en del vacciner, men ikke alle på lager.
Prisen består af:
1) Grundgebyr ved rejsekonsultation: 1. person/konsultation: kr. 350. Alle efterfølgende konsultationer pr. gang/person: kr. 150.
2) Prisen på de enkelte vacciner.

Forsikringsattester og andre private attester

Ydelse Pris
Kørekort 500
Sygemelding 800
Mulighedserklæring 800
Handikapskilt 500
Adoptionsattest 1200
Dykkerattest - Dansk Sportsdykkerforbund 1500
Attest til politiskoleelever 1000
Attest dansk indfødsret 1800
Øvrige - efter medgået tid (alt læge- og sekretærarbejde inkl.) 500 pr. påbegyndt 15 min. (+ moms)
Attest vdr arbejde med ioniserende stråling 1000
DSB-attest 1000 (+ moms)
DSB-attest med drugtest 1400 (+ moms)

 

Forsikringsattester

Ydelse Pris
FP2xx 1500 (+ moms)
FP3xx 1900 (+ moms)
FP4xx 2200 (+ moms)
FP4xx 2400 (+ moms)
FP610 - efter medgået tid (alt læge- og sekretærarbejde inkl.) 500 pr. påbegyndt 15 min. (+ moms)
Øvrige - efter medgået tid (alt læge- og sekretærarbejde inkl.) 500 pr. påbegyndt 15 min. (+ moms)
   

 

Vaccine Varighed Pris pr. stik
Difteri-Stivkrampe 10 år 150
Hepatitis A voksne 25 år efter 2 vaccinationer 350 (gentages efter 6-12 mdr)
Hepatitis A børn 25 år efter 2 vaccinationer 280 (gentages efter 6-12 mdr)
Hepatitis B voksne Livslang 300 (gentages efter 1 og 6 mdr)
Hepatitis B børn Livslang 260 (gentages efter 1 og 6 mdr)
Hepatitis A+B voksen Se for de enkelte 510 (gentages efter 1 og 6 mdr)
Hepatitis A+B Se for de enkelte 380 (gentages efter 1 og 6 mdr)
Meningokok 3 år 550
Tyfus 3 år 350
Japansk hjernehindebetændelse 1 eller 3 år 950
Pneumokok 5 år 250
Gul feber 10 år 310
Influenza (selvbetaler) 1 år 200
Rabies se for de enkelte 750 (gentages efter 1 uge)
Shingrix Zooster se for de enkelte 1720 (gentages efter minimum 2 mdr)

Information vedr. lægeerklæringer ifbm. sygemeldinger. Der er 2 muligheder:

1. Mulighedserklæring, som vi anbefaler og foretrækker.
Formålet med den er at få arbejdstager tilbage på arbejdet hurtigst muligt. Arbejdsgiver og arbejdstager udfylder attesten sammen. Friteksterklæringen giver ikke denne mulighed.

2. Friteksterklæring.
Vi udfærdiger ikke attester på mundtlig forespørgsel. Friteksterklæringer kræver en skriftlig anmodning. Begrundelsen for det er, at vi skal vide hvilke informationer der ønskes, samt hvortil attesten og regningen skal sendes. Der bør også argumenteres for, hvorfor mulighedserklæringen ikke ønskes anvendt. Attesten udarbejdes ved personligt fremmøde.

Disse attester er ikke omfattet af sygesikringen, og er noget man betaler for. Når din arbejdsgiver beder om en af disse attester, er det arbejdsgiver, der betaler for attesten.
Du skal være opmærksom på, at du betaler attesten, får en kvittering og arbejdsgiver refunderer til dig.
Vi sender ikke papirregning direkte til din arbejdsgiver.
Nogle arbejdsgivere forlanger, at du selv betaler for dokumentation for din sygdom.

Bemærk: Vi har arbejdsmæssig overenskomst med Sygesikringen og ikke med private forsikringsselskaber.

Der er derfor aftalt en arbejdsgang mellem Lægeforeningen og private forsikringsselskaber vedrørende sundhedsforsikringer.

Essensen i aftalen er flg:
Det er lægen, der vurderer, om der er lægelig indikation for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning. Det gælder uanset, om patienten har en sundhedsforsikring eller ej.
Hvis lægen vurderer, at der er indikation for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug i en sundhedsforsikring.

Vi laver som følge heraf kun henvisninger på ydelser, der er omfattet af henvisningsaftaler med sygesikringen (som f.eks. hos fysioterapeuter og speciallæger) men ikke til ydelser vedr. personer, der ikke har aftale med sygesikringen (f.eks. massører og zoneterapeuter).

Tilkendegiver patienten under konsultationen, hvor der træffes beslutning om henvisningen, at vedkommende ønsker at gøre brug af sin sundhedsforsikring, udprintes henvisningen eller et notat med tilsvarende oplysninger. I denne situation betales konsultationen af Sygesikringen og der opkræves ikke særskilt honorar.

Henvender patienten sig efterfølgende og beder om yderligere service i forbindelse med henvisningen, er dette ikke en sygesikringsydelse og skal derfor betales af patienten eller forsikringsselskabet. Honoraret betales kontant af patienten medmindre vi får en skriftlig tilkendegivelse fra forsikringsselskabet med specifikation af hvilken information, der ønskes og at selskabet betaler.
Betalingen starter ved 500 kr. (+ moms) og beregnes for medgået tid.

Uanset om patienten eller forsikringsselskabet betaler, udleveres udskriften til patienten. Vi sender, faxer eller mailer ikke.

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet, at recept på sovemedicin og angstdæmpende medicin skal fornyes ved konsultation.

Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen hos sekretæren eller over internettet.

Behandling med de pågældende midler kan endvidere føre til inddragelse af kørekortet, samt manglende mulighed for udstedelse, fornyelse og bevarelse af kørekortet!

Baggrund:
Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner).

Vejledningen anbefaler at bruge:
- Sovemedicin i højst 1-2 uger
- Angstdæmpende medicin i højst 4 uger
Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer.

Behandling vil som hovedregel medføre en påvirkning svarende til en alkoholpromille på 0,6 - 1,2. Generelt kan det ikke anbefales, at der føres motorkøretøj under behandling med stærke smertestillende midler, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, idet der uanset tilvænning vil være en påvirkning svarende til promillekørsel.

Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:
- Svimmelhed
- Døsighed
- Hukommelsesbesvær
- Koncentrationsbesvær
De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:
- Angst
- Uro
- Søvnbesvær
Derfor skal man gennemgå en langsom nedtrapning af behandlingen. Tal med lægen om dette.

Se nedenstående vejledning fra Sundhedsstyrelsen.
Patientfolder vedr. sovemidler og angstdæmpende medicin

Nørre Voldgade 12 som vi kender det i dag.

Kigger vi 100 år tilbage var der lave huse til beboelse på stedet.
Adressen var Riddergade 2 og 4.
Nørre Voldgade 12 var den ejendom som lå efter Riddergade 2 mod højre på billedet.

Nørre Voldgade 12 skiftede ejere en del gange, indtil Cohr sølvvarefabrik købte ejendommen i 1925, formentlig med udvidelse af deres fabrik for øje. I 1934 bliver ejendommen revet ned.
Riddergade 2 blev ejet af Karruselejer Stefansen som i ca. 1930 køber Riddergade 4.
I 1940 får Riddergade 2 adressen Nørre Voldgade 14.

I 1942 overtager Lunds Klædefabrik byggegrunden Nørre Voldgade 12 og ejendommene Riddergade 2-4 for at rive dem ned, så de kunne påbegynde bygningen af et spinderi.

I 1947 er byggeriet færdig og den 2000 m2 store bygning bliver brugt som udstillingshal i forbindelse med Købestævne samme år.

Lunds Klædefabrik ejer bygningen indtil fabrikken lukker efter at væveriet i Vendersgade brænder i 1970.

Nørre Voldgade 12 bliver overtaget af Speditør Bøje Andersen som bruger bygningen til lager.
På den øverste etage rykker virksomheden Courtmaster ind, der producerede badmintonketchere. B.la. til Lene Køppen der på toppen af sin karriere vandt blandt andet verdensmesterskabet i damesingle og mixeddouble (med Steen Skovgaard) i 1977 samt den prestigefyldte All England-turnering i damesingle i 1979 og 1980.
I 1981 bliver de tre øvrige etager ombygget til distrikt toldkammer.

Efter at toldkammeret flytter, rykker Lillebælt skolen i bygningen til den lukker 2010.
I 2013 overtager tømrermester Christian Jensens ejendomsselskab efter bygningen har været igennem to tvangsauktioner.
Lægerne ved Volden har siden 2014 haft klinik på 3. sal.

Kilde: John Marius Jul Mortensen, museumsformidler, Museerne i Fredericia.

 

Læger

Christina Hammer Laursen

Christina Hammer Laursen

Speciallæge i almen medicin

Født 1974. Kandidat fra Århus Universitet i 2004. Kompagnon siden 2014.

Læs mere →
Kasper Færch Kvist

Kasper Færch Kvist

Speciallæge i almen medicin

Født 1973. Kandidat fra Århus Universitet i 2002. Kompagnon siden 2018. Praktiserende læge siden 2007. Redaktør på MediBOX og Praksisskærm - en del af Månedsskift for almen praksis.

Læs mere →
Rune Voss

Rune Voss

Speciallæge i almen medicin

Speciallæge i almen medicin. Ansat siden 2023.

Læs mere →

Personale

Lene Bjerg

Lene Bjerg

Sygeplejerske

Ansat siden 2006.

Læs mere →
Line Vernersen

Line Vernersen

Sygeplejerske

Ansat siden 2008.

Læs mere →
Mette Brædstrup-Holm

Mette Brædstrup-Holm

Lægesekretær

Ansat siden 2012.

Læs mere →
Tina Bøje Hansen

Tina Bøje Hansen

Lægesekretær

Ansat siden 2022.

Læs mere →
Gry Nielsen

Gry Nielsen

Sygeplejerske

Ansat siden 2022.

Læs mere →

Ditte Borg Egebro

Sygeplejerske

Ansat i midlertidig stilling siden 2023.

Læs mere →

Uddannelseslæger

Nanna  Philbert Engel-Andreasen

Nanna Philbert Engel-Andreasen

Reservelæge

Basisuddannelse.

Læs mere →
Sunkary Jambang

Sunkary Jambang

Reservelæge

Hoveduddannelse.

Læs mere →

Sofie Hvid Schøler Kristensen

Reservelæge

Hoveduddannelse.

Læs mere →

Emilie Kørschen Aagesen

Reservelæge

Introduktion.

Læs mere →

Nørre Voldgade

Klinikken på Nørre Voldgade ligger på 3. sal i en smukt renoveret bygning ved Fredericia Vold, som tidligere har huset bl.a. en klædefabrik og Lillebælt Skolen. Læs mere under menupunktet "Info".

Det kan det være svært at finde en parkeringsplads, så kom i god tid og nyd udsigten over Fredericia Vold.

Der er handicapvenlig adgang og elevator.
Der er en handicapparkeringsplads foran indgangen ved Pure Gym og øverst på Riddergade.
Buslinje 3 kører lige til døren.

Lægerne ved Volden, afd. Nørre Voldgade
Nørre Voldgade 12, 3. sal
7000 Fredericia

Telefon 7592 0088
Fax 7592 7878
Mail lvv@dadlnet.dk (ikke til patienthenvendelser, brug selvbetjeningen)